Važiuojam mokytis į Latviją ir Italiją!

Kviečiame mokinius, besimokančius viešbučio darbuotojo ir floristikos mokymo programų, dalyvauti Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projekto „Profesinių kompetencijų tobulinimas panaudojant ES šalių patirtį“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046734 veiklose  ir pildyti atrankos formą-prašymą į Italiją (viešbučio darbuotojo profesijos mokiniams) ir Latviją (floristikos profesijos mokiniams). Planuojami mobilumo vizitai: į Italiją 2018 m. birželio 30 d.-liepos 29 d., į Latviją – 2018 m. liepos 23-rugpjūčio 5 d.

Projekto tikslas – tobulinti mokyklos mokinių ir mokytojų profesines kompetencijas paslaugų ir aptarnavimo srityje bei, plėtojant tarptautiškumą, siekti sėkmingos mokinių integracijos į darbo rinką.

 Dalyvių atrankos kriterijai: bendras pažangumas, pamokų lankomumas, praktiniai įgūdžiai (profesijos mokytojo rekomendacija), užsienio kalbos žinių lygis (anglų kalbos mokytojo rekomendacija), asmeninės savybės tokios kaip atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje (klasės auklėtojo rekomendacija).

Dalyvių kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų. Sėkmingai įvykdę praktikos programą, dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus, tarptautinė praktika bus užskaityta kaip praktinio mokymo dalis.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi užpildyti prašymą, dalyvių atrankos anketą ir pateikti anglų kalbos mokytojai, projekto vadovei Irmai Zakarauskaitei iki birželio 14 d.

Atrankos komisijos posėdis vyks 2018 m. birželio 15 d.

PROJEKTO APRAŠYMĄ SKAITYKITE ČIA.

www.margarita.lt

 

EnglishLithuanian