• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Kviečiame teikti prašymus
  mokytis Vairavimo mokykloje ir
  įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

  Numatoma kursų pradžia spalio 15 d.
  Reikalingi dokumentai stojimui į vairavimo mokyklą:
  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas
  2. Galiojančios vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos ( forma 083-1/a )kopija
  3. Nuotrauka (matmenys 35х45 mm)
  4. Užpildytas prašymas su visais parašais (atsisiųsti)
  Norint mokytis vairavimo mokykloje būtina pateikti visus reikiamus dokumentus iškart vairavimo mokyklos administratoriui į 137 kab.  Nors vieno reikalaujamo dokumento trūkumas neleidžia įtraukti mokinio  į sąrašą.
  Sprendimą dėl mokinio priėmimo į vairavimo kursus priima komisija, atsižvelgdama  į mokinio pažangumą, lankomumą bei rekomendacijas.
  Pirmenybė skiriama mokiniams, turintiems aukštesnį pusmečio pažangumo vidurkį ir gerai lankantiems  mokyklą.

  B kategorijos mokymų kainos

  Kaina, Eur Kaina taikoma
  250 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro mokyklos mokiniams, siekiantiems pirmos kvalifikacijos
  10 1 papildoma praktinio vairavimo pamoka
  20 Praktinio egzamino perlaikymas
  EnglishLithuanian