Kviečiame teikti prašymus
mokytis Vairavimo mokykloje ir
įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Numatoma kursų pradžia spalio 15 d.
Reikalingi dokumentai stojimui į vairavimo mokyklą:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas
2. Galiojančios vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos ( forma 083-1/a )kopija
3. Nuotrauka (matmenys 35х45 mm)
4. Užpildytas prašymas su visais parašais (atsisiųsti)
Norint mokytis vairavimo mokykloje būtina pateikti visus reikiamus dokumentus iškart vairavimo mokyklos administratoriui į 137 kab.  Nors vieno reikalaujamo dokumento trūkumas neleidžia įtraukti mokinio  į sąrašą.
Sprendimą dėl mokinio priėmimo į vairavimo kursus priima komisija, atsižvelgdama  į mokinio pažangumą, lankomumą bei rekomendacijas.
Pirmenybė skiriama mokiniams, turintiems aukštesnį pusmečio pažangumo vidurkį ir gerai lankantiems  mokyklą.

B kategorijos mokymų kainos

Kaina, Eur Kaina taikoma
250 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro mokyklos mokiniams, siekiantiems pirmos kvalifikacijos
10 1 papildoma praktinio vairavimo pamoka
20 Praktinio egzamino perlaikymas
EnglishLithuanian