Tolerancijos dieną sukurtas Mokinių garbės kodeksas

Lapkričio 7 – 16 dienomis  Margaritos mokykloje vyko renginių ciklas, skirtas  Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Mokinių  taryba  sukūrė ir pristatė Mokinių garbės kodeksą.

Kodekse aiškiai apibrėžiamos svarbiausios mūsų vertybės: pagarba, mokymasis, sąžiningumas, darbštumas, o svarbiausia – „kad kiekvienas esame asmenybė, ugdanti savyje pilietinį iniciatyvumą, dorines, moralines, etnokultūrines nuostatas“.

Šiemet Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir šalies mokyklų Tolerancijos ugdymo centrai inicijavo pilietinę akciją, kurios pagrindinis simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna.

Vykdydami akciją „Ištiesk tolerancijos ranką” organizavome įvairias veiklas. Klasių auklėtojai vedė įvairiausius pokalbius: „Ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu?“, „Kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino“, „Klasės pasižadėjimas“, „Netolerancijos apraiškos pasaulyje“.

Anglų kalbos pamokose  mokiniai ugdė  kūrybiškumo įgūdžius kurdami sentencijas ,,Tolerance at Our Hands”, Vyko krepšinio ir tinklinio varžybos „Tolerancija – taikos pradžia“. Mokyklos bibliotekoje eksponuojami Dailės akademijos grafinio dizaino studentės Ievos Krikštaponytės  darbai, kurių vienas iš darbų ir kalba tolerancijos tema. Labiausiai visus sužavėjo mokyklos mokinių Rūtos Kalibataitės ir  Gabijos Arcimavičiūtės  sukurti  filmai, kurie atskleidė šios idėjos svarbą.

Norime padėkoti  visiems šios akcijos organizatoriams, dalyviams. Svarbiausia, nebūkime pasyviais stebėtojais, bet aktyviai pasisakykime už darnesnę ir spalvingesnę visuomenę, kurioje vyrauja nuomonių ir požiūrių pliuralizmas ir tolerancijos dvasia. Tolerancija turi tapti elgesio modeliu ir aktyvios pilietinės pozicijos forma. Tik taip galėsime išvengti šiandieniniame pasaulyje nuolat kylančių nepakantumo protrūkių, rasinių ir tautinių konfliktų.

Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Lazauskienė

Nuotraukų galerija

 

EnglishLithuanian