Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro Tarybos sudėtis, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu:

Jonas Adomonis, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro elektrikas;
Kamilė Baladziedaitė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro mokinių tarybos pirmininkė;
Antanas Drungilas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Aušra Gabrėnienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
Miglė Gruzdenė, UAB „Povydė“ pokylio namų „Vasaris“ vadovė;
Danguolė Kuzmienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Panevėžio rajone;
Darius Maceina, D. Maceinos firmos „Virtualus pasaulis“ savininkas;
Dovilė Šipelienė, UAB „Via Unica“ direktorė;
Odeta Zakaravičienė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro anglų kalbos mokytoja.

EnglishLithuanian