Nekvalifikuotų ir žemesnės kvalifikacijos Panevėžio regiono suaugusiųjų įtraukimas į bendrąjį ir profesinį ugdymą

Trumpas projekto aprašymas

Įgyvendinant projektą, bus siekiama suteikti bendrąjį ir profesinį išsilavinimą 128 asmenims iš Panevėžio regiono. Pagal bendrojo ugdymo programas bus mokoma projekto partnerio Panevėžio suaugusių ir jaunimo mokymo centre, o profesinio mokymosi programas – projekto vykdytojo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje.

Integruojantis į darbo rinką, reikalaujama tam tikro išsilavinimo. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. Panevėžio apskrityje 10,3 tūkst. 25-64 metų gyventojų buvo žemo, t.y. ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo. Todėl šie žmonės patiria sunkumų integruodamiesi į darbo rinką arba iškrenta iš jos. Norint sumažinti šią riziką,  būtina sukurti paskatas ir sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo mokymosi galimybes, įtraukiant į bendrąjį ugdymą ir profesinio mokymo formaliąsias programas.

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas strateginiam dokumentui, nustatančiam valstybės strategines veiklos kryptis mokymosi visą gyvenimą plėtros srityje – Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 metų veiksmų planui.

Nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos Panevėžio regiono asmenims, taip pat ir kitų regionų asmenims, atliekantiems bausmę Panevėžio pataisos namuose, bus sudarytos sąlygos baigti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programą, įgyti trūkstamą kvalifikaciją ar kompetencijų.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama suteikti bendrąjį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija 112 asmenų, bendrąjį išsilavinimą be profesinės kvalifikacijos 16 asmenų.

Iš jų planuojama mokyti ir žemesnį išsilavinimą turinčius suaugusiuosius: 1-4 klasių – 16 mokinių (bendrojo ugdymo programų), 5-10 klasių – 40 mokinių (bendrojo ugdymo programų kartu su profesine kvalifikacija), nes jiems yra sunkiausia įsitvirtinti ir išlikti darbo rinkoje. Likę 72 asmenys sieks įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija.

Tikslinė grupė bus surinkta kviečiant dalyvauti:

– suaugusiuosius, grįžtančius į bendrojo ugdymo procesą ir norinčius tuo pačiu metu įgyti profesiją;

– neturinčius reikiamo išsilavinimo bedarbius, pasitelkus Darbo biržos informavimo priemones;

– regiono gyventojus per dalyvaujančių projekte mokyklų interneto svetaines ir regioninę žiniasklaidą.

Projektas unikalus dviem aspektais:

– bendradarbiaujant bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms, kartu bendrąjį ir profesinį išsilavinimą turės galimybę įgyti asmenys, pageidaujantys dalyvauti projekte;

– bus siekiama Panevėžio pataisos namuose bausmę atliekančioms moterims padėti integruotis į visuomenę ir į darbo rinką Lietuvoje (projekto metu planuojama mokyti 32 asmenis);

– projekto įgyvendinimo metu įgytą patirtį, vertinamą kaip pilotinę, ateityje bus galima pritaikyti kuriant lankstesnes ugdymo formas.

EnglishLithuanian