Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas panaudojant ES šalių patirtį

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos bendruomenė  stiprina tarptautinius ryšius ir bendravimą aktyviai dalyvaudama ES finansuojamose programose. Mokyklos profesijos mokytojos L. Paulauskienė ir I. Šulskienė 2016 m. lapkričio 26 – gruodžio 2 dienomis kartu su projekto partnerėmis, mokytojomis iš Klaipėdos turizmo mokyklos ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, dalyvavo ERASMUS+ programos mobilumo projekte „Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas panaudojant ES šalių patirtį“, stebėjo, analizavo ir sėmėsi patirties, kaip ugdomos verslumo kompetencijos Austrijos profesinėse mokyklose.

Šio projekto koordinatorė – Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla, o vizito į Austriją partnerė – BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH, vadovaujama  p. Aldonos Biedermann.  16 profesijos mokytojų iš įvairių Lietuvos profesinių mokyklų – projekto dalyvių visą savaitę tobulino profesinę kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje, domėjosi šalies kultūra, tobulino užsienio kalbų žinias. Projekto dalyviai lankėsi 3 Austrijos Karintijos žemėse įsikūrusiose profesinėse mokyklose:  Villacho turizmo, Althofeno Politechnikos ir Klagenfurto profesinėje mokykloje, kur domėjosi taikomais mokymo ir verslumo ugdymo metodais. Aktyvios ir nenuilstančios vadovės A. Biedermann dėka, buvome profesinio orientavimo organizacijoje WIFI ir susipažinome su profesinio orientavimo sistema, susitikome su ECVET ekspertu G. Prommeriu, bendravome su  smulkaus verslo paslaugas teikiančių įmonių vadovais, kurių įmonėse dirba pagal mobilumo projektus iš Lietuvos atvykę profesinių mokyklų mokiniai. Smalsu buvo išgirsti, kaip jiems sekasi dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje, kokias naujas profesines kompetencijas galima įgyti atliekant praktiką ES šalyse.

Kultūrinės programos metu aplankėme vieną gražiausių Austrijos miestų – Salzburgą,  Karintijos sostinę  – Klagenfurtą,  buvome Hirt alaus darykloje,  kopėme į apžvalgos bokštą,  floristikos įmonėje pynėme vainikus, grožėjomės šv. Kalėdoms pasipuošusiais miesteliais, nuostabaus grožio kalnais, mažais išpuoselėtais kaimeliais bei nuoširdžiais žmonėmis. Savaitė Austrijoje prabėgo nepastebimai, daug pamatėme ir išgirdome, supratome, kad dar daug turime  nuveikti norėdami pasiekti tokį  verslumo lygį, kokį yra pasiekusi Austrija. To ir ketiname siekti, o pradėti žadame 2017 m. sausio 5 d. mokykloje vykstančios konferencijos “Profesinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo patirtis ES šalyse“ metu pasidalindami gerąja patirtimi, pateikdami rekomendacijas verslumui skatinti.

Esu labai patenkinta stažuote, nes įgijau naujų žinių apie profesinį mokymą Austrijoje, patobulinau savo profesinę kvalifikaciją verslumo ugdymo srityje, kurią pritaikysiu praktinio mokymo metu.

                                                                 Parengė Laimutė Paulauskienė, profesijos mokytoja

EnglishLithuanian