Tenerifėje – 1200 mokinių iš 33 šalių šeima

Š. m. balandžio 23-29 d. pagal Erasmus+ projektą “Socialinė integracija ES profesinio mokymo kontekste” dalyvavo du  mūsų mokyklos atstovai – mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis ir floristikos profesijos mokytoja metodininkė Vida Čereškevičienė bei Joniškio žemės ūkio mokyklos ir Kauno taikomosios dailės mokyklos atstovai.

Stažuotės metu profesinių žinių ir įgūdžių sėmėmės trijose Tenerifės profesinėse mokyklose: IES Alcala, IES Magallanes, IES Manuel Martin Gonzalez. Susipažinome su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokymo organizavimo procesais, stebėjome, kaip vyksta šių mokinių integracija. Domėjomės skirtingų socialinių grupių, kultūrų mokinių mokymosi kartu ypatumais.

Tenerifės klimatas sukuria didesnes mokinių galimybes praktiniam mokymuisi. Lankėmės mokyklų laboratorijose, dirbtuvėse, soduose ir šiltnamiuose kur vykdomi praktiniai darbai. Čia mokiniai ne tik sodina, augina, mokosi augalų asortimento pažinimo, bet ir atlieka eksperimentus. Darbinėje aplinkoje stebi kaip bioekologiniai veiksniai daro įtaką augalų augimui ir vystymuisi. Mokiniai, prižiūrimi mokytojų, patys stato ir įrengia šiltnamius, kuria kaktusų sodus.

Projekto metu su Tenerifės profesinių mokyklų vadovais ir mokytojais diskutavome, kokie iššūkiai kyla dirbant su skirtingų tautybių mokiniais, kaip jie sprendžia tolerancijos ir diskriminacijos problemas. Teko bendrauti su mokiniais iš Latvijos, Ispanijos ir kitų užsienio šalių.

Neišdildomą įspūdį paliko didžiulė „šeima“ – IES Magallanes bendruomenė iš 1200 mokinių, atvykusių iš net 33 šalių. Čia mokiniai, mokytojai gyvena vienu ritmu, mokykla padeda gerai jaustis, mokytis, SUP mokiniams integruotis visuomenėje.

Iš stažuotės parsivežėme ne tik naudingos pedagoginės patirties, bet ir daug šiltų prisiminimų apie nuoširdžius pasisveikinimus, atsisveikinimus, dovanotas šypsenas ir linkėjimus. Norom nenorom susimąstai – gal ten lietus nelyja, gal ten saulės daugiau, o gal ji atsispindi veiduose?

Vida Čereškevičienė,
floristikos profesijos mokytoja metodininkė

EnglishLithuanian