Stažuotė Vokietijoje

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos metodininkė Loreta Masiliūnienė ir specialiųjų ugdimo(si) poreikių mokinių  grupei (67 viešbučių  darbuotojas) vadovaujanti  Jūratė Kiaunienė 2016 m. spalio 30 – lapkričio 5 dienomis kartu su Kauno taikomosios dailės mokyklos ir Joniškio  žemės ūkio mokyklos mokytojais dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte „Socialinė integracija profesinio mokymo kontekste“. Projekto koordinatorius Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla.

Savaitės vizito metu Vokietijos sostinėje Berlyne mokytojai lankėsi profesinio rengimo mokyklose ir centruose, kuriuose mokosi specialiųjų poreikių turintys mokiniai, susipažinome su Vokietijos profesinio rengimo sistema.

Tai Ernst-Adolf- Eschle Schule Sonderpadagogisches Forderzentrum „Hores“, Evangelisches Jugend und Fursorgewerk, August-Sander Schule, Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin Schule, Konrad-Zuse Schule. Vokietijoje dirbantys kolegos dalijosi patirtimi ir įžvalgomis, susijusiomis su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, jų įtraukimų į darbo rinką, savirealizaciją. Turėjome galimybę stebėti pamokas, mokymosi aplinkas, vyko diskusijos kaip šiose įstaigose pritaikomi profesinio praktinio mokymo metodai mokiniams, turintiems specialiuosius poreikius.

Stažuotės metu turėjome galimybę pagilinti žinias perimant Vokietijos mokyklų patirtį. Įgyta patirtis bus naudinga dirbant su specialiuosius poreikius turinčiais mokiniais.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

EnglishLithuanian