Stažuotė Ispanijoje

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojai Mindaugas Yčas ir Edita Ličkūnienė 2016 m. spalio 22-29 dienomis kartu su Kauno taikomosios dailės ir Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklų mokytojais dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte „IT praktinių įgūdžių tobulinimas Europos šalių įmonėse. Projekto koordinatorius – Kauno taikomosios dailės mokykla.

Vienos savaitės vizito metu Ispanijos mieste Valencijoje mokytojai lankėsi profesinio rengimo centruose (Ciudad del Aprendiz, ESAT, IDECREA, BAREIRA), kur turėjo galimybę stebėti kolegų darbą, rengiant IT kompiuterinės grafikos specialistus. Profesijos mokytojai įgijo naujų profesinių gebėjimų mokymo ir mokymosi proceso organizavimo srityje.

Projekto dalyviai tobulino ne tik profesines kompetencijas, bet ir stiprino tam tikras vertybes – toleranciją, atvirumą viskam, kas nauja, savita, įdomu, pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis, dalijimąsi sumanymais, mintimis, požiūriais, norą kurti ir išbandyti naujas darbo priemones ir galimybes profesinėje veikloje.

Profesijos mokytojai lankydamiesi profesinio mokymo institucijose bendravo su pedagogais, mokiniais, švietimo bei profesinio rengimo organizatoriais, susipažino su mokymo(-si) naujovėmis bei patirtimi kompiuterinės grafikos srityje, taip pat su Ispanijos profesinio rengimo sistema. Dalyviai tobulino užsienio kalbų žinias, domėjosi šalies kultūra bei papročiais.

Norėtume pasidžiaugti, kuo patrauklus mokymasis profesinėje mokykloje. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai 2016 m. spalio 22 – lapkričio 11 dienomis kartu su Kauno taikomosios dailės ir Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklų mokiniais dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte „IT praktinių įgūdžių tobulinimas Europos šalių įmonėse“ Ispanijoje, Valensijoje.

Priimančioji organizacija ESMOVIA atsižvelgė į mokinių įgūdžius ir žinias, todėl tris savaites mokiniai dirbo skirtingose įmonėse. Stažuotės dalyviai patenkinti, nes susipažino su užsienio šalies darbo ypatumais ir IT pasiekimais, patobulino anglų kalbos žinias, išmoko ispaniškų žodžių, praplėtė žinias apie Ispanijos kultūrą ir pasidžiaugė saule.  Puiki galimybė įgytas žinias pritaikyti praktikoje.

EnglishLithuanian