• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

  • Vertybių programa „Katalikiškosios mokyklos identiteto stiprinimo programa: Darbais garsinsime sesės Margaritos mokyklą”. Programą kasmet finansuoja Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. programą vykdo metodininkė Loreta Masiliūnienė.

    EnglishLithuanian