Projektas „Fizinio aktyvumo plėtojimas panaudojant išmaniąją treniravimo sistemą Smartfit“ Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0152 bendrai finansuojamas Valstybės sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Vertybių programa „Katalikiškosios mokyklos identiteto stiprinimo programa: Darbais garsinsime sesės Margaritos mokyklą”. Programą kasmet finansuoja Amerikos Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. programą vykdo metodininkė Loreta Masiliūnienė.

EnglishLithuanian