• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „PROFESINĖ PATIRTIS SU ERASMUS+“ NR. 2020-1-LT01-KA116-077677

  ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „PROFESINĖS KARJEROS KELIAS SU ERASMUS+“ NR. 2019-1-LT01-KA116-060337

  ERASMUS+ PROJEKTŲ ATASKAITA

  2018 m. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla įgyvendina šiuos ERASMUS+ programos mobilumo projektus:

  1. Profesinių kompetencijų tobulinimas panaudojant ES šalių patirtį (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046734)
  2. Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo (Nr. 2018-1-LT01-KA102-046718)

  Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla 2016-2017 m. įgyvendino šiuos ERASMUS+ programos mobilumo projektus:

  1. „Profesinė praktika užsienyje – nauja galimybė geresnei ateičiai“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022881)
  2. „Socialinė integracija ES profesinio mokymo kontekste“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022914)
  3. „Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas, panaudojant ES šalių patirtį“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022936)
  4. „Profesinės patirties plėtra ES šalyse“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-023035)

  Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla,
  kaip projektų konsorciumo partnerė, 2016-2017 m. dalyvavo šiuose Erasmus+ programos mobilumo projektuose:

  1. „IT praktinių įgūdžių tobulinimas Europos šalių įmonėse“. Projekto koordinatorius – Kauno taikomosios dailės mokykla
   (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022867) 
  2. „Ugdymo turinio vadyba ES mokymo institucijose“. Projekto koordinatorius – Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
   (Nr. 2016-1-LT01-KA102-023055)

  Nuo 2015 m. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla dalyvauja ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės projekto (Nr. 2015-1- DE03- KA219-013780-2) Closing the gap in ICT“ įgyvendinimo veiklose (lietuviškai – čia).
  Projekto koordinatorius: David Roentgen Schule (Vokietija).

  EnglishLithuanian