Priėmimo tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje ir kitose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt nuo 2018 m. birželio 1 d.
Užsiregistruoti ir pateikti prašymą mokytis specialybės Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje galite nuo 2018 m. birželio 1 d. atvykę adresu Aldonos g. 4,  Panevėžys (102 kab.).
Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje pateikimo klausimais konsultuojame atvykus adresu Aldonos g. 4, 102 kab., tel. +370 674 04839; el. pašto adresu pavaduotoja@margarita.ltalescikiene@gmail.com .

Asmenų, baigusių 8 arba 9 klases  ir norinčių mokytis I gimnazijos klasėje (9 klasėje) arba II (10 klasėje) Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos gimnazijos skyriuje, dokumentai priimami nuo 2018 m. birželio 1 d. adresu Aldonos g. 4, Panevėžys (102 kab.).

PRIĖMIMO MOKYTIS PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOJE IR KITOSE LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE TERMINAI
(Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-323)

I.   Pagrindinį išsilavinimą įgijusiems ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas
Pagrindinis priėmimas I etapas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. liepos 3 d. – liepos 7 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. liepos 9 d. – liepos 12 d.
 

Pagrindinis priėmimas II etapas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 30 d. – rugpjūčio 31 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.
II.  Vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal  formaliojo profesinio mokymo programas
Pagrindinis priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 29 d. –  rugpjūčio 31 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. –  rugsėjo 7 d.

Reikalaujami dokumentai, sudarant sutartį su mokykla:

 • Galiojantis asmens dokumentas;
 • Nepilnamečiams asmenims reikalingos dvi (086/a ir 027-1/a) formos medicininės pažymos;
 • Pilnamečiams asmenims reikalinga 086/a formos medicininė pažyma;
 • Dokumentai apie turimus mokymosi pasiekimus;
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių)
 • 3 nuotraukos (3×4 cm).

PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Stojamųjų egzaminų nėra.
 • Už mokslą moka valstybė.
 • Mokiniams mokama stipendija.
 • Visi norintys apgyvendinami bendrabutyje.
 • Gyvenantiems kaimuose, miesteliuose ir kiekvieną dieną važinėjantiems į mokyklą, kompensuojamos važiavimo išlaidos.
EnglishLithuanian