Baigei 10 ar 12 klasių?
Prašymą pateik www.lamabpo.lt
Arba atvyk adresu Aldonos g. 4, Panevėžys (102 kabinetas)

Baigei 8 ar 10 klasių?
Atvyk adresu Aldonos g. 4 (102 kabinetas) ir užpildyk prašymą.

Priėmimo tvarka
Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje ir kitose Lietuvos profesinio mokymo įstaigose teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt nuo 2017 m. birželio 1 d.

Užsiregistruoti ir pateikti prašymą mokytis specialybės Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje galite nuo 2017 m. birželio 1 d. atvykę adresu Aldonos g. 4,  Panevėžys (102 kab.).

Specialybės pasirinkimo ir prašymų priimti mokytis Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje pateikimo klausimais konsultuojame atvykus adresu Aldonos g. 4, 102 kab., tel. (8 45) 587080, (8 45) 505025, (8-45) 526373 el. pašto adresu pavaduotoja@margarita.ltalescikiene@gmail.com .

Asmenų, baigusių 8 arba 9 klases  ir norinčių mokytis I gimnazijos klasėje (9 klasėje) arba II (10 klasėje) Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos gimnazijos skyriuje, dokumentai priimami nuo 2017 m. birželio 1 d. adresu Aldonos g. 4, Panevėžys (102 kab.).

PRIĖMIMO MOKYTIS PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOJE IR KITOSE LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE TERMINAI
(Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-380)

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017-06- 01  –   2017-08-18
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017-08-24
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017-08-25  –  2017-08-30
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-08-31
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017-08-31  –  2017-09-06
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017-09-11
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017-09-12  –  2017-09-15
 1. Baigę 8 –ias klases, priimami mokytis į gimnazijos skyriaus I – as (9- tas) klases.
 1. Baigę 9 –ias klases, priimami mokytis į gimnazijos skyriaus  II – as (10-tas) klases.
 1. Baigę 10 klasių kviečiami baigti vidurinio ugdymo programą (12 klasių) ir įgyti profesiją :
  • Virėjo
  • Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo
  • Kompiuterių tinklų derintojo. NAUJA
  • Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo
  • Floristo
 2. Baigę 12 klasių kviečiami įgyti profesiją:
  • Siuvėjo
  • Virėjo
  • Konditerio
  • Kompiuterių tinklų derintojo. NAUJA
  • Multimedijos paslaugų teikėjo. NAUJA
  • Apskaitininko kasininko
  • Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo
  • Floristo
  • Socialinio darbuotojo padėjėjo
  • Padavėjo ir barmeno
  • Sporto klubo veiklos organizatoriaus
 3. Baigę specialiąją ugdymo programą (pagrindinio ugdymo individualizuotą), turintys nežymius ar vidutinius intelekto sutrikimus, kviečiami įgyti Viešbučio darbuotojo profesiją (mokslas trunka 3 metus).

Stojant į mokyklą pateikiami dokumentai:

 • Prašymas, kuriame nurodoma pasirinkta mokymo programa, (prašymo formą galite atsisiųsti čia : (prašymas į 9-tą klasę) Užpildžius prašymą galima atsiųsti el. paštu: sekretoriatas@margarita.lt
 • Prašymai pagal pasirinktą profesinio mokymo programą teikiami  per lamabpo.lt sistemą.
 • Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai ir jų kopijos (8 klasių baigimo pažymėjimas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, brandos atestatas ar mokymosi pasiekimų pažymėjimas),
 • Medicininė pažyma (086/a forma).,
 • Vaiko sveikatos pažymėjimas (0127 1/a forma) – stojantiems baigus 8, 9 ar 10 klasių
 • 4 foto nuotraukos (3×4 cm).
 • Asmens tapatybės kortelės ar paso kopija.

PAPILDOMA INFORMACIJA

 • Stojamųjų egzaminų nėra.
 • Už mokslą moka valstybė.
 • Mokiniams mokama stipendija.
 • Visi norintys apgyvendinami bendrabutyje.
 • Gyvenantiems kaimuose, miesteliuose ir kiekvieną dieną važinėjantiems į mokyklą, kompensuojamos važiavimo išlaidos.