Stiprinome katalikiškosios mokyklos identitetą

2017-2018 m.m. Mokykla įgyvendino katalikiškosios mokyklos identiteto stiprinimo programą „Darbais garsinsime sesės Margaritos mokyklą“. Programą finansavo organizacija Lietuvių katalikų religinė šalpa.

Bendradarbiaujant su Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis ir mokyklos kapelionu Pavelu Andžejevskiu, buvo suorganizuotos dvasinės pratybos-rekolekcijos mokiniams, mokytojams, darbuotojams ir tėvams. Įteiktos vienkartinės piniginės premijos „Darbais išgarsinsime Gedimino Tėvynę“ keturiems mokiniams už pasiektą didžiausią pažangą moksle bei visuomeninę veiklą: Klaudijui Baniulaičiui, Karoliui Čerškui, Lukui Kulikauskui ir Mantui  Pašakarniui.

Programos rėmėja Lietuvos katalikų religinė šalpa buvo įkurta 1961 metais, siekiant remti dvasininkus, tikinčiuosius ir disidentus sovietų okupuotoje Lietuvoje. Šiuo metu Maspete (Maspeth, JAV), įsikūrusi paramos organizacija padeda finansuoti vyskupijų ir parapijų projektus, vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų centrus, vasaros stovyklas ir atostogas, švietimo projektus ir žiniasklaidos iniciatyvas.

Loreta Masiliūnienė,
projekto koordinatorė

EnglishLithuanian