Specialioji pedagogė

Mieli mokiniai,

specialioji pedagogė DALIA GUDIENĖ padės ir konsultuos jus, jei sunku įveikti bendrojo ugdymo dalykų programas, mokytojų skiriamas užduotis, namų darbus.  Jei reikalinga pagalba, kreipkitės per pamokas ar po pamokų.

Tel. 861288538

Specialiojo pedagogo funkcijos:

° Padeda mokiniams įveikti bendrojo ugdymo dalykų programas.

° Teikia konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams.

° Tvarko mokinių dokumentus, susijusius su specialiuoju ugdymu.

° Bendradarbiauja su Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, ruošia informaciją pažymoms, dėl PUPP, BE vykdymo, vertinimo pritaikymų.

EnglishLithuanian