Baigęs Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programą, tapsiu kvalifikuotu darbuotoju, gebančiu savarankiškai savarankiškai laikytis
socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, galėsiu dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Mokslas truks 2 metus ir 7 mėnesius.

Mokymosi procese ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Jie vykdomi Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro praktinio mokymo klasėse. Centras turi didelę europinių projektų patirtį, todėl gerai besimokantiems mokiniams suteikiama galimybė stažuotis įvairių Europos Sąjungos šalių įstaigose.

Įvadas į darbo rinką – tai baigiamasis programos modulis. Jo metu suteikiama galimybė įsivertinti savo gebėjimus realioje darbo vietoje vienoje iš socialines paslaugas teikiančių įstaigų, pademonstruoti įgytas kompetencijas, susipažinti su būsimo darbo specifika.

EnglishLithuanian