Skelbiama atranka: mokysimės Vokietijoje ir Italijoje!

 

 

ATRANKA Į  ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTO „PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS PANAUDOJANT ES ŠALIŲ PATIRTĮ“ NR. 2018-1-LT01-KA102-046734 VEIKLAS

Kviečiame mokinius, besimokančius kompiuterių tinklų derintojo, multimedijos paslaugų teikėjo ir elektroninės prekybos agento programų, ir Informacinių technologijų profesijos mokytojus, dalyvauti Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projekto „Profesinių kompetencijų tobulinimas panaudojant ES šalių patirtį“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046734 veiklose  ir pildyti atrankos formą-prašymą į Vokietiją ir Italiją. Planuojamas mobilumo vizitas į abi šalis 2019 m. vasario 17 d. – kovo 18 d.

Projekto tikslas – tobulinti mokyklos mokinių ir mokytojų profesines kompetencijas paslaugų ir aptarnavimo srityje bei, plėtojant tarptautiškumą, siekti sėkmingos mokinių integracijos į darbo rinką.

Dalyvių atrankos kriterijai mokiniams: bendras pažangumas, pamokų lankomumas, praktiniai įgūdžiai (profesijos mokytojo rekomendacija), užsienio kalbos žinių lygis (anglų kalbos mokytojo rekomendacija), asmeninės savybės tokios kaip atsakingumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje (klasės auklėtojo rekomendacija).

Dalyvių atrankos kriterijai mokytojams: užsienio kalbos žinios, aktyvumas, atsakingumas, pareigingumas, gebėjimai naudotis IK technologijomis, įgytą patirtį pritaikyti naujomis aplinkybėmis.

Dalyvių kelionės, draudimo ir pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų. Mokiniai, sėkmingai įvykdę praktinio mokymo programą, gaus Europass mobilumo dokumentus, mokymo rezultatai, įvertinti ECVET sistema, bus užskaityti mokykloje. Profesijos mokytojai, sėkmingai įvykdę darbo stebėjimo programą, taip pat gaus Europass mobilumo dokumentus.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi užpildyti prašymą, dalyvių atrankos anketą ir pateikti projekto vadovei Irmai Zakarauskaitei arba IT mokytojams iki gruodžio 1 d.

Dalyvius atrinks Dalyvių atrankos komisija, kurios posėdis vyks 2018 m. gruodžio 6  d.

Prašymo ir dalyvių atrankos anketą ATSISIŲSKITE ČIA.

EnglishLithuanian