„Raktas į sėkmę“ – programa gerųjų savybių puoselėjimui

Mūsų ateitis – vaikai. Būdami mokytojais, tėvais ir aktyviais bendruomenės nariais mes kasdien galime daryti įtaką jaunų žmonių gyvenimams. Mes galime padėti jaunimui tapti aktyviais visuomenės nariais, rūpindamiesi jais, suprasdami jų problemas, parodydami galimus sprendimus ir mokydami.

Kaip padėti mokiniams tapti geriausiais, kokie jie tik gali būti? Mes privalome išmokyti ne tik valstybių sostinių pavadinimų, gramatikos taisyklių ir matematikos veiksmų. Jie turi išmokti gerbti save ir kitus. Mes galime padėti jiems susiformuoti tvirtus ryšius su šeima, bendraamžiais, mokykla, bendruomene ir visu juos supančiu pasauliu. Tuo tikslu Margaritos mokykla įsitraukė į Lions Quest programą „Raktas į sėkmę“. Programa skirta puoselėti jaunų žmonių drausmingumą, atsakingumą, nuovokumą ir sugebėjimą sutarti su kitais žmonėmis. Tai ypač svarbu jauniems žmonėms, kad jie klestėtų šiuolaikiniame pasaulyje. Ši programa vykdoma nuo 1975 m., į ją yra įsitraukę 73 pasaulio šalių mokyklos.

Mokinių atostogų metu mokyklos mokytojų komanda dalyvavo praktinių užsiėmimų seminare, kuriame sužinojo, ką turi atlikti mokytojas, administracijos darbuotojas, tėvas/globėjas ar bendruomenės narys, kad galėtų sėkmingai diegti LIONS Quest programas. Buvo nagrinėjama, kaip mokyklos bendruomenė gali prisidėti ugdant gabias, sveikas ir tvirtą charakterį turinčias asmenybes. Sužinojo, kurie socialinio ir emocinio ugdymo, charakterio formavimo, prevencijos ir mokymosi tarnaujant elementai programoje yra svarbiausi. Išsiaiškino programos sudedamąsias dalis ir išbandė mokomąją medžiagą, nagrinėjo, kaip programa gali būti vykdoma klasės ir visos mokyklos mastu. Praktiniai užsiėmimai buvo įdomūs, skatinantys mąstyti, įkvepiantys ir naudingi.

Programa bus įgyvendinama 3 metus.

www.margarita.lt

EnglishLithuanian