APIE PROJEKTĄ

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla kartu su partneriu Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru teikė paraišką  pagal priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 antrąjį kvietimą. Gautas finansavimas Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-02-0007 „Nekvalifikuotų ir žemesnės kvalifikacijos Panevėžio regiono suaugusiųjų įtraukimas į bendrąjį ir profesinį ugdymą“ vykdymui. Galimas finansavimas siekia 690 296 eurų. Projekto trukmė – 30 mėnesių.

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas strateginiam dokumentui, nustatančiam valstybės strategines veiklos kryptis mokymosi visą gyvenimą plėtros srityje – Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 metų veiksmų planui.

Nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos Panevėžio regiono asmenims, taip pat ir kitų regionų asmenims, atliekantiems bausmę Panevėžio pataisos namuose, bus sudarytos sąlygos baigti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programą, įgyti trūkstamą kvalifikaciją ar kompetencijų.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama suteikti bendrąjį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija 112 asmenų, bendrąjį išsilavinimą be profesinės kvalifikacijos 16 asmenų.

Projektas unikalus tuo, kad  bendradarbiaujant bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoms, kartu bendrąjį ir profesinį išsilavinimą turės galimybę įgyti asmenys, pageidaujantys dalyvauti projekte.

Siekiant suaugusiuosius, nebaigusius bendrojo ugdymo programos ir norinčius įgyti profesiją, grąžinti į formaliojo ugdymo procesą, bus sudaromos lanksčios mokymosi sąlygos ir formos, per užsiėmimus bus skiriama daug individualaus dėmesio. Atsižvelgiant į tai, kad mokymai vyks mažose, iki 8 mokinių grupėse, ugdymo programos bus individualizuotos, bus lengviau motyvuoti dalyvius. Mokymai vyks projekto vykdytojo ir projekto partnerio institucijose.

EnglishLithuanian