Baigęs programinės įrangos testuotojo profesinio mokymo programą, tapsiu kvalifikuotu darbuotoju, gebančiu kurti nesudėtingą programinę įrangą, testuoti informacines sistemas, projektuoti ir kurti nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Įgijęs programinės įrangos testuotojo kvalifikaciją, galėsiu dirbti jaunesniuoju programinės įrangos testuotoju programinės įrangos kūrimu užsiimančiose informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse ar kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Mokslas truks 1 metus.

Mokymosi procese ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Jie vykdomi Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro praktinio mokymo klasėse. Centras turi didelę europinių projektų patirtį, todėl gerai besimokantiems mokiniams suteikiama galimybė stažuotis įvairių Europos Sąjungos šalių įstaigose.

Įvadas į darbo rinką – tai baigiamasis programos modulis. Jo metu suteikiama galimybė įsivertinti savo gebėjimus realioje darbo vietoje vienoje iš programinės įrangos kūrimu užsiimančių informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonių ar kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padalinių, pademonstruoti įgytas kompetencijas, susipažinti su būsimo darbo specifika.

EnglishLithuanian