Prisilietėme prie didžių moterų kurtos Lietuvos istorijos

Margaritos mokyklos bibliotekoje įvyko  susitikimas su filmo-spektaklio ,,Graži prigimties daina” kūrėjomis, Juozo Miltinio dramos teatro aktorėmis Eleonora Koriznaite ir Eleonora Matulaite.

Šis kūrinys – tai teatralizuota istorija, pasakojanti apie iškilias Lietuvos istorijos moteris Juliją Žymantienę-Žemaitę ir Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, kūrusias mūsų nepriklausomą valstybę.

Mokyklos bendruomenė turėjo puikią galimybę ne tik pamatyti filmą-spektaklį, bet ir pabendrauti su filmo kūrėjomis. Aktorė E.Koriznaitė sakė, kad filmas jau keliauja po Ameriką ir rodomas lietuvių bendruomenėse.

Skambant Frederiko Šopeno ir Giedriaus Kuprevičiaus muzikai, mintyse atgyja įvairūs Lietuvos kultūrinio gyvenimo tarpsniai, išryškinami garsių asmenybių paveikslai. Mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis renginio viešnioms padėkojo ir įteikė atminimo dovaną.

Prasmingi filmo žodžiai ,,Tik tie, ant kurių kaktos erškėčių vainikas susipina su genijaus žvaigžde, tik jiems duota galybė atkartoti puikiausias dainas ir pasakas, kurias jie girdėjo nuo žolelių, vėjelio ir debesėlių. Lėktum, rodos, jei turėtum sparnus ir paimtum į prieglobstį visą, visą pasaulį. Atvestum į tuos laukus ir pievas visus nuliūdusius ir nužemintuosius, idant ir jų širdis palytėtų graži prigimties daina“ verčia susimąstyti apie  gyvenimo prasmę.

Jolita Rutkauskaitė
Rasa Lazauskienė

 

EnglishLithuanian