Praktinio mokymo paslaugų teikimo Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre tvarkos aprašas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla po mokyklos reorganizacijos 2016 m. perėmė sutarties įsipareigojimus ir toliau vykdo projekto „Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimas Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje“.

Projektas buvo įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Į sėkmingai veikiantį Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centrą (SPMC) buvo investuota beveik 445 tūkst. Eur.

Nuo 2014 metų veikiančiame centre mokomasi moderniausia prekybos įranga, buhalterinės apskaitos programomis. Čia mokymosi paslaugas gauna ne tik Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos, bet ir regiono ir Lietuvos profesinių mokymo įstaigų mokiniai ir profesijos  mokytojai.

Praktinio mokymo organizavimas SPMC tikslai:

 • padidinti aukščiausios kokybės profesinio praktinio mokymo paslaugų prieinamumą besimokantiems Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, kolegijose, universitetuose, bendrojo ugdymo mokyklose;
 • sudaryti sąlygas realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas;
 • sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją profesinio mokymo teikėjams, profesijos mokytojams, bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams, kitiems asmenims;
 • SPMC galėtų tapti asmenų kompetencijų vertinimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centru.

SPMC infrastruktūrą sudaro:

 • Prekybinių įrengimų laboratorija, 104 kab., I a.
 • Prekybos mokymo biuras, 103 kab., I a.
 • Prekybos mokslų kabinetas, 12 kab., I a.
 • Buhalterinės apskaitos kabinetas, 14 kab., I a.
 • Pramonės įmonių prekybos konsultanto biuras, Nr. 1, 19 kab. , II a.
 • Pramonės įmonių prekybos konsultanto kabinetas, Nr.2, 21 kab., II a.

SPMC IT biuro technika ir prekybos įranga:

 • elektroninės prekybos programa „NET ERP e-commerce“;
 • apskaitos programa „NET ERP“;
 • buhalterinės apskaitos programos „Stekas +” ir „Rivilė“;
 • programa „ERPO STURE“.

 SPMC vykdomi ir gali būti vykdomi praktiniai mokymai pagal šias profesinio mokymo programas:

 • Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas;
 • Apskaitininkas ir kasininkas;
 • Elektroninės prekybos agentas;
 • Padavėjas ir barmenas;
 • Sporto klubo veiklos organizatorius;
 • Viešbučio darbuotojo padėjėjas;
 • Socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • kitos programos.
EnglishLithuanian