Praktiniai įgūdžiai – pranašumas įsiliejant į darbo rinką

Praktiniai įgūdžiai – pranašumas įsiliejant į darbo rinką (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0027)

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.
Sektoriniame praktinio mokymo centre keturių partnerių profesinių mokyklų mokiniams bus organizuojami praktiniai profesiniai mokymai pagal Pardavėjo ir Pardavėjo konsultanto profesinio mokymo programas. Iš viso bus dėstomi 7 moduliai 11 savaičių, 11 mokinių grupių.
Planuojamas projekto rezultatas – modulinių profesinio mokymo programų praktinės dalies sektoriniame praktinio mokymo centre mokysis 30 unikalių mokinių iš 4 projekto partnerių mokyklų. Projekto dalyviai sektoriniame praktinio mokymo centre patobulins praktinius įgūdžius, taip padidindami galimybę įsilieti į modernią darbo rinką.

EnglishLithuanian