Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra
(09.1.2-CPVA-K-722-01-0027)

Teikdamas profesinio mokymo paslaugas, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras susiduria su šia problema – darbo rinkoje nepatenkintas informacijos ir ryšio technologijų, gamybos ir perdirbimo švietimo sričių specialistų poreikis, nes neišnaudojamos informacijos ir ryšio technologijų, gamybos ir perdirbimo sričių specialistų profesinio mokymo galimybės.

Todėl mokykla išsikėlė sau projekto tikslą: užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal informacijos ir ryšio technologijų, gamybos ir perdirbimo sričių profesinio mokymo programas.

Kad pasiektų šį tikslą, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras, įgyvendindamas projektą „Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra”, atliks šią veiklą: įsigys informacijos ir ryšio technologijų, gamybos ir perdirbimo švietimo sričių profesinio mokymo įrangą.

Bus įsigyta:

a) profesiniam mokymui vykdyti pagal informacijos ir ryšio technologijos švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas;

b) profesiniam mokymui vykdyti pagal gamybos ir perdirbimo švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas.

Todėl mokykla tikisi, kad įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės informacijos ir ryšio technologijos, gamybos ir perdirbimo švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas, ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

 

EnglishLithuanian