Pamokas kursime „Moodle“ aplinkoje

2017 m. spalio 4 dieną įvyko seminaras-mokymai „Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ naudojimas pamokose pritaikant tarptautinę patirtį”.  Gausiai susirinkusiems seminaro dalyviams buvo pristatyti projekto dviejų metų rezultatai.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Irma Zakarauskaitė išsamiai pasakojo apie projekto veiklas, nuveiktus darbus projekto dalyvių  partnerių šalyse Turkijoje, Lenkijoje, Graikijoje. Informavo pedagogus, kaip vyko organizaciniai projekto dalyvių susitikimai Švedijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje. Papasakojo apie projekto tikslus, uždavinius, planuojamus rezultatus pasibaigus projektui 2018 m.

Informatikos mokytojas metodininkas Mindaugas Yčas ir IT profesijos mokytoja Rūta Kurnickienė supažindino pedagogus su  virtualios mokymosi aplinkos “Moodle” galimybėmis, IKT kompetencijų tobulinimo plėtros galimybėmis,  pademonstravo  kaip „Moodle“ aplinkoje vyksta pamokų / kursų kūrimas.

Seminare dalyvavę pedagogai peržiūrėjo ir įvertimo projekto K2 partnerių įkeltas pamokas, patys mokėsi įkelti pamokas į Moodle platformą, susipažino su platformos galimybėmis ir vartojimo sudėtingumu. Vyko diskusijos dėl tolesnio  mokymo. Dalyviai išsakė savo nuomonę dėl mokymų organizavimo, pateikė seminaro/mokymų privalumus ir trūkumus. Daugelis pageidavo, kad mokymai vyktų mažose grupėse.

Diskutuota, kiek reikalingas nuotolinis mokymas mūsų mokykloje, kiek jis svarbus mokiniams ir kaip palengvins komunikavimą tarp mokytojų ir mokinių. Diskusijose dalyviai vis aiškiau suvokė naudą vykdant nuotolinį mokymą per ‚Moodle“. Dalyviams buvo rekomenduota iki kitų mokymų paruošti po penkias pamokas įkelti į virtualią aplinką.

2017 m. spalio 16-20 d. projekto veikla bus tęsiama Lietuvoje, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje. Šiuose mokymuose dalyvaus 16 pedagogų ir 23 mokiniai iš 7 šalių, neskatinant mūsų mokyklos matematikos mokytojų ir mokinių. Šių mokymų tikslas yra padėti mokytojams ugdyti mokinių matematinę kompetenciją taip, kaip ji apibrėžiama ES bendrųjų gebėjimų apraše: „matematinė kompetencija – gebėjimas plėtoti ir taikyti matematinį mąstymą sprendžiant įvairias kasdienio gyvenimo situacijas“.

Rima Šeibokienė, Projektų vadovė

 

 

EnglishLithuanian