Pagerbėme Lietuvos žydų genocido aukas

Margaritos mokyklos mokiniai atsiliepė į kvietimą ir dalyvavo Panevėžio žydų bendruomenės renginyje, skirtame ,,Lietuvos žydų genocido dienai“ paminėti. Prisiminti žydų genocido istoriją padėjo istorijos  mokytojas Vytautas Matulionis, o mokyklos bibliotekininkė Jolita Rutkauskaitė kartu su mokiniais paruošė improvizaciją, susijusią su holokaustu.

Renginio pradžioje buvo skaitoma Icchoko Rudaševskio  ,,Vilniaus geto dienoraščio“ ištrauka,  kuri mus nukelia į skaudžią istorinę praeitį.

,,Jom Kipuro išvakarės. Gete karaliauja liūdesys. Kažkaip šventiškai liūdna. Aš atitolęs nuo religijos. Bet dabar gete ši šventė man perveria širdį. Namiškiai susėda kartu ir verkia. Tada bučiuojasi. Jie sveikina vienas kitą savo ašaromis… Getas grimzta ašarose. Šiandien, raudų vakarą, suakmenėjusios geto širdys pagaliau lieja savo kartybę… Sunkus, tamsiai liūdnas man šitas vakaras…“

Jaunasis Vilniaus Geto metraštininkas Icchokas Rudaševskis, įkalintas Vilniaus gete, mokykliniame sąsiuvinyje fiksavo to meto realybę – gyvenimo gete vaizdus, kovą ir tikėjimą ateitimi. Tokių įvykių atminimas formuoja mūsų pačių žmogiškumą. Mes esame žmonės ne todėl, kad galime  patenkinti savo poreikius, gražiai rengtis ir būti pripažintais. Mes esame žmonės tiek, kiek užjaučiame kitą žmogų, pamatome pasaulį jo akimis. Tik tada tampame geresniais žmonėmis, jeigu nepamirštame kitos tautos tragedijos.

Savo žinias ir kūrybines galias išmėginome dalyvaudami viktorinoje bei kurdami plakatą holokausto tema.

,,Niekaip negalėčiau kurti pasaulio ant chaoso, kančios ir mirties pagrindo“. Ši Anos Frank dienoraščio ištrauka mums  primena, kad istorines žaizdas gydo tik gyva atmintis ir žmogiškumo pamokos, kurios privalo užtikrinti, kad niekada daugiau nepasikartotų  genocidas.

Žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman įteikė padėkas už dalyvavimą renginyje.

Rasa Lazauskienė,
lietuvių kalbos mokytoja 

EnglishLithuanian