Baigęs .NET programuotojo profesinio mokymo programą, tapsiu kvalifikuotu darbuotoju, gebančiu projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas
duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Įgijęs .NET programuotojo kvalifikaciją, galėsiu dirbti jaunesniuoju .NET programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Mokslas truks 1 metus.

Mokymosi procese ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Jie vykdomi Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro praktinio mokymo klasėse. Centras turi didelę europinių projektų patirtį, todėl gerai besimokantiems mokiniams suteikiama galimybė stažuotis įvairių Europos Sąjungos šalių įstaigose.

Įvadas į darbo rinką – tai baigiamasis programos modulis. Jo metu suteikiama galimybė įsivertinti savo gebėjimus realioje darbo vietoje vienoje iš informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonių, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padalinių, pademonstruoti įgytas kompetencijas, susipažinti su būsimo darbo specifika.

EnglishLithuanian