Naujos patirtys ir neįprastas vizitas Suomijoje

ERASMUS+ PROGRAMOS PROFESINIO MOKYMO SEKTORIAUS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS „PROFESINĖ PATIRTIS SU ERASMUS+“NR. 2020-1-LT01-KA116-077677

Už jūrų marių gerinti profesinio mokymo specialistų profesines kompetencijas ir kelti kvalifikaciją vyko mūsų mokyklos keturi mokytojai – Irma Zakarauskaitė, Asta Bespalovaitė, Mindaugas Yčas ir Vida Čereškevičienė.

Kas prieš metus būtų atrodę iš fantastikos srities, šiandien – realybė. Buvome įpratę Erasmus+ fizines veiklas vykdyti spausdami partneriams ranką ar dalindamiesi draugiškais apsikabinimais, be apribojimų lankydamiesi profesinio mokymo įstaigose. Šis vizitas į Suomijos sostinę Helsinkį turėjo kitokią – naują patirtį. Stažuotės veiklos planas buvo vykdomas „kombinuotai“. Pirmą kartą dalis jo buvo sėkmingai perkelta į virtualią darbo stebėjimo erdvę, kita dalis veiklos vyko profesinio mokymo įstaigoje.

Kolegos iš Suomijos supažindino su šalies švietimo sistema, taikomais mokymo metodais. Apie pusę suomių mokinių pasirenka profesines mokyklas, nes jų šalyje tai populiaru. Didžioji dalis besimokančių yra suaugę. Norinčių mokytis yra daugiau  nei mokyklos gali priimti. Ugdymo planus sudaro mokytojai individualiai, atsižvelgiant į mokinio įgūdžius. Pusė ugdymo veiklos vyksta mokyklose, o likusi vykdoma kompanijose – tai pameistrystė. Orientuojamasi ne į laiką, o įgytus įgūdžius. Gebėjimo įgūdžius daugiausia vertina aukštesnės kvalifikacijos darbdavys. Vyksta pagalbos užsiėmimai negebantiems ar pamokų metu nespėjantiems mokiniams.

Mokslas nemokamas. Mokinys, puikiai atliekantis praktiką, gali būti paaukštintas į pameistrius ir jam mokamas atlygis.

Mokyklose atliekamas išorinis auditas, kurį atlieka kita profesinė mokykla. Vidiniame audite dalyvauja mokyklos bendruomenė ir mokiniai. Mokyklos turi savo gydytojus, slaugytojas, spec. pedagogus, psichologus.

Profesinių mokyklų vadovai ir mokytojai dalinosi nauja patirtimi,  įgyta šiuo naujus išbandymus pateikiančiu laikotarpiu, susijusiu su Covid 19 pandemija, kaip greitai ir veiksmingai reaguoti į nuolat kintančią situaciją. Kokie mokymo metodai yra veiksmingiausi pandemijos laikotarpiu, kaip kokybiškai suplanuoti mokymo eigą virtualioje erdvėje. Šiuo metu šalyje vyksta kontaktinis mokymas, bet rekomenduojama kuo daugiau dirbti namuose ir ugdymo veiklas vykdyti nuotoliniu būdu. Esant kontaktui, mokinių skaičius ribojamas, pertraukos ir maitinimas vyksta skirtingu laiku, kad minimalizmuoti mokinių srautus. Mokiniai negali lankytis kitose klasėse, sustabdyta popamokinė veikla. Mokyklų patalpos 4 kartus per savaitę dezinfekuojamos. Reguliariai valomos bendro naudojimo patalpos, įrengimai. Mokiniai ir darbuotojai turi dezinfekcines priemones, dėvi veidą apsaugančias kaukes. Mokyklose bendro naudojimo patalpose visur yra žymekliai, ribojantys atstumą tarp žmonių, bendro naudojimo dezinfekcinės priemonės.  Mokymuisi nuotoliniu būdu mokiniai aprūpinami reikalingomis priemonėmis.

Šalies profesinės mokyklos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir dalinasi patirtimi šiuo naujus išbandymus teikiančiu laikotarpiu. Mokyklų vadovai džiaugiasi, kad turi stiprias bendruomenes, pedagogų komandas, kurios padeda kovoti ir įveikti šio laikotarpio iššūkius.

Už naują patirtį, kokybiškus virtualius ir fizinius susitikimus šiuo sudėtingu laikotarpiu su Suomijos profesinių mokyklų atstovais dėkojame  priimančiai organizacijai Alessandro Spunto.

EnglishLithuanian