• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Mieli mokiniai,
  kartais visiems mums būna sunku, iškyla problemų, nežinome kaip elgtis, kas galėtų padėti, kur kreiptis. Tokiais atvejais norėčiau pasiūlyti savo pagalbą – gal drauge įveiksime sunkumus? Galite man skambinti, rašyti, ar ateiti.
  neteisiu ir nesmerkiu, juk visi galime suklysti, suklupti, o kiekvienas iš Jūsų esate savitas ir nepakartojamas. Priimu Jus tokius, kokie esate…

  Jūsų socialinė pedagogė
  Ieva Gabriūnienė


  MANO TELEFONO NUMERIS
  (845) 436684
  MANO ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
  ieva.gabriuniene@gmail.com
  MANO DARBO LAIKAS

  Aldonos g.
  (208 kab.) 
  Klaipėdos g.
  (130 kab.)
  Pirmadienis 8.00 – 12.00
  12.00 – 12.30 (pertrauka)
  12.30 – 16.00
  Antradienis 8.00 – 12.00
  12.30 – 13.00 (pertrauka)
  13.00 – 15.30
  Trečiadienis 8.00 – 12.00
  12.30 – 13.00 (pertrauka)
  13.00 – 15.30
  Ketvirtadienis 8.00 – 12.00
  12.00 – 12.30 (pertrauka)
  12.30 – 16.00
  Penktadienis 8.00 – 12.00
  12.30 – 13.00 (pertrauka)
  13.00 – 15.30

   

   

   

   

   

   

   

  Ką daro mokyklos socialinis pedagogas

  • Bendradarbiauja su klasių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį.
  • Rengia socialines programas ir projektus.
  • Vykdo įvairių krypčių prevencinę veiklą, organizuoja prevencinius renginius.
  • Sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas bendradarbiauja su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, mokinių tėvais, globėjais.
  • Vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
  • Padeda spręsti mokyklos bendruomenės problemas, organizuoja mokinių laisvalaikį.
  • Atlieka tiriamuosius darbus, kad išsiaiškintų įvairių neigiamų socialinių reiškinių priežastis ir patikrintų prevencinio darbo veiksmingumą. Atlieka  išsamią tyrimų analizę.
  • Kartu su klasių auklėtojais, grupių vadovais lanko vaikus namuose.
  • Informuoja mokinius, jų tėvus, globėjus  apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
  EnglishLithuanian