Minime Laisvės gynėjų dieną (II)

Margaritos mokyklos bendruomenė Laisvės gynėjų dieną mini visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Rytą abiejuose mokyklos korpusuose uždegę atminimo žvakutes, rinkomės Sausio 13-osios skvere, kur prieš 27 metus Panevėžio žmonės gynė Lietuvos Laisvę.

Laisvės gynėjų pagerbimą Sausio 13-osios skvere pradėjome malda už Tėvynę ir žmones, kurie žuvo gindami šventą Tėviškės žemę. Maldą vedė metodininkė Loreta Masiliūnienė.

Mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis prisimena sausio 13-ąją Vilniuje.

Tų dienų prisiminimais dalijosi Margaritos mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis. Jis pasakojo apie 1991 metų sausio 13-osios nakties išgyvenimus Viniuje, prie Televizijos bokšto

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas.

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas pasakojo, kad tą naktį su gimnazijos mokytojais rinkosi Panevėžyje prie pašto. Kruvinąją sausio 13-osios naktį Vilniuje okupantai, Sovietų sąjungos specialiosios karių pajėgos, pakėlusios ginklus prieš bekinklius žmones, įsiveržę užgrobė Televizijos bokštą, Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, išvarė čia dirbusius žmones ir nutraukė tiesioginę transliaciją. Tada laidos kurį laiką buvo kuriamos ir transliuojamos iš Kauno ir Panevėžio.

Panevėžyje iš tuomečio telekomo kieme sumontuotos studijos pradėta transliuoti naujienas regionui – tai buvo vienintelė šio krašto žmonių matoma televizija. Minios gyventojų rinkosi, kad apsaugotų laisvą žodį.

Istorijos mokytojas Vytautas Matulionis kvietė mokinius žinoti istorinius faktus ir būti dėkingiems žmonėms už auką padėtą ant Lietuvos laisvės aukuro. Mokinių tarybos ir I gimnazijos klasės atstovai uždegė žvakę Laisvės gynėjų atminimui.

Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ renginiai vyks ne tik šiandien, bet ir kitomis dienomis. Apie juos galima sužinoti ČIA.

Į įvairius renginius kviečia ir Panevėžio miestas. Apie juos – ČIA.

 

EnglishLithuanian