Margaritos mokyklai suteikta „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija!

Švietimo mainų paramos fondas pasveikino ir informavo, kad Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklai yra suteikiama programos „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo Chartija. Tai – reikšmingas mokyklos tarptautiškumo veiklos įvertinimas.

„Tai – didelis visos mūsų mokyklos bendruomenės laimėjimas. Ilgametis mūsų mokyklos dalyvavimas europiniuose projektuose davė vaisių: Chartija – tai lyg tarptautiškumo kokybės ženklas“, – sako Tautvydas Anilionis, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktorius.

Chartija yra skiriama skatinti organizacijas, kurios, organizuodamos profesinio mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumą, yra pasiekusios kokybiškų rezultatų, toliau plėtoti savo europines tarptautiškumo strategijas.

Tokiomis strategijomis profesinio mokymo įstaigos skatinamos ne tik į mokymo programas įtrauki kokybišką mobilumo veiklą kitoje „Erasmus+“ programos šalyje, bet ir plėtoti tarptautinius ryšius, kuriant tinklus su kitų šalių įstaigomis, skatinant užsienio kalbų mokymą(si) ir taikant platesnį negu nacionalinio masto požiūrį į profesinį mokymą.

„Chartija reiškia, kad mokyklai bus taikoma supaprastinta tvarka teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“, kuria finansuojamas profesinių mokymo įstaigų moksleivių ir darbuotojų mobilumas. Taigi dar didinsime mūsų pajėgumą organizuoti kokybišką besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumą“, – planais dalijasi T.Anilionis.

Direktorius pažymi, kad Chartija palengvins mokyklos tarptautiškumo strategijos įgyvendinimą, bet tuo pačiu ir iškels naujų uždavinių: įpareigos ne tik išlaikyti mobilumų kokybę, bet ją nuolat gerinti, stiprinti tarptautinius ryšius, kelti personalo kompetencijas, užsienio kalbų gebėjimus.

Švietimo mainų paramos fondas išryškino Margaritos mokyklos privalumus, į kuriuos buvo atsižvelgta suteikiant įstaigai mobilumo Chartiją. Pažymėta mokyklos patirtis  įgyvendinant ne tik programos „Erasmus +”, bet ir kitas tarptautines programas bei projektus, glaudūs ir patikimi ryšiai su partneriais, išskirtos prioritetinės švietimo, tame tarpe mobilumo, plėtojimo sritys, orientuojantis į regiono poreikius, nuosekli, gerai apgalvota ir reali tarptautiškumo strategija.

www.margarita.lt

 

EnglishLithuanian