Margaritos mokykla dalyvaus eksperimente

Rugsėjo 1 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintos 10 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, dalyvausiančių eksperimente, kurio esmė – galimybių sudarymas mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokytis pagal IV kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programas ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą. Tarp šio mokyklų dešimtuko – ir Margaritos mokykla.

Siūlome susipažinti su dokumentais.

2020 m. liepos 10 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Dėl kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo

2020 m. rugsėjo 1 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymo nr. v-1038 „dėl iv kvalifikacijos lygiui įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, eksperimento tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Eksperimente dalyvaujančių profesinio mokymo įstaigų ir įgyvendinamų profesinio mokymo programų sąrašas

 

www.margarita.lt

EnglishLithuanian