Kova su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu

Margaritos centre vyko susitikimai su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro atstovėmis Deimante Kazlauskaite ir Indre Žiūriene. Organizacija teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų.

Nukentėjusiems asmenims yra teikiama pagalba krizės atveju, psichosocialinė reabilitacija (saugi pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, mediko, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas), palaikomoji tarnyba baigusiems programą.

Prevencinėje paskaitoje dalyvavo 10V klasė ir SD21 grupė. Susitikimo metu mokiniai buvo supažindinti su prekybos žmonėmis formomis, teikiama pagalba ir prevencija. Atstovės pasidalino realiomis istorijomis. Mokiniams buvo suteikta informacija, kur kreiptis įtarus ar pastebėjus prekybos žmonėmis požymius.

EnglishLithuanian