Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Panevėžio M. Rimkevičaitės profesinio rengimo centre tikslas – siekti, kad centre vykdoma veikla būtų skaidri.

Jeigu turite žinių apie galimus korupcijos požymius Panevėžio M. Rimkevičaitės profesinio rengimo centre, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, informaciją galite pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą mokyklos sekretoriui, adresu Aldonos g. 4, Panevėžys;
  • atsiuntus pranešimą:
    1) paštu, adresu: Aldonos g. 4, Panevėžys LT-35230;
    2) elektroniniu paštu sekretoriatas@margarita.lt;
    3) telefonu +370 45 587080 (skambutis apmokestinamas pagal ryšio tiekėjo nustatytus tarifus).

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2021 m.
Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimų srityje
Sąrašas pareigybių, į kurias priimant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį

 

EnglishLithuanian