Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje (toliau – Mokykla) sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema (KVS), atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) standarto reikalavimus. Mokyklą sertifikavo sertifikavimo centras UAB “Sertika” 2016 m. lapkričio 29 d. Sertifikavimo sritis – profesinis mokymas ir vidurinis ugdymas.

Mokykla yra atsakinga už nuolatinį profesinio mokymo KVS tobulinimą bei vykdo sistemos priežiūrą ir veikimą, užtikrinant KVS sertifikavimo tęstinumą.

KVS apima nuolatinį Mokyklos valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą, optimalų Mokyklos materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, Mokyklos veiklos kompetencijos, stabilumo ir prestižo užtikrinimą šalies ir tarptautiniame lygmenyje.

Sertifikatą Nr. VST.16K.1153 galima pamatyti čia.

 

 
EnglishLithuanian