Karantinas: geras laikas prisiminimams (3). Vizitas Vokietijoje

Margaritos mokyklos IT profesijos mokytojas Mindaugas Yčas pasidalino prisiminimais apie vizitą Berlyne, Vokietijoje, vykusį 2020 m. vasario 17 – 21 d., kurio metu mokytojas kėlė savo profesinę kvalifikaciją pagal Erasmus+ programos profesinio mokymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektą „Profesinės karjeros kelias su Erasmus+“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060337. Šiame vizite dalyvavo ir kitų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų įvairių profesijų mokytojai, atvykę pagal kitus Erasmus+ programos projektus.

Darbuotojų mokymų metu vyko susitikimai su profesinių mokyklų atstovais Informacinių ir statybos technologijų mokymo centre, Komunikacijos ir informacinių technologijų mokymo centre, Gastronomijos ir viešbučių darbuotojų ruošimo mokymo centre ir Informacinių ir medicinos technologijų mokymo centre. Profesijos mokytojai susipažino su Vokietijos švietimo dualinio mokymo programa, mokymo programomis, mokymo planais, apžiūrėjo profesinių mokyklų mokymo bazę, stebėjo mokymo procesą, diskutavo su Berlyno profesinių mokyklų administracinio padalinio kolegomis. Visos dienos buvo labai užimtos, darbingos, naudingos profesine prasme. Mokytojai galėjo pasidalinti savo patirtimi ir išklausyti Vokietijos profesinių mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonės ir rekomendacijų, kokiomis priemonėmis tobulinti ugdymo kokybę Lietuvos profesinėse mokyklose, kad pasiektų kuo geresnių ugdymo rezultatų.

Laisvalaikio metu mokytojai aplankė tarptautinę statybos ir statybos technologijų parodą “Bautech -2020“, taip pat žymiausias Berlyno vietas ir simbolius: Brandenburgo vartus, Berlyno sienos likučius,  Atminimo bažnyčią, Berlyno Katedrą, Reichstagą, televizijos bokštą, Muziejų salą, Žmogaus anatomijos muziejų, prieškario ir pokario laikų didžiausią Vakarų Vokietijos prekybos centrą KaDeWe ir turėjo galimybę pamatyti įspūdingą spektaklį – koncertą Schlosspark teatre.

www.margarita.lt

EnglishLithuanian