Įvertino mokyklos aktyvumą Laisvės gynėjų dieną

Margaritos mokyklos bendruomenė Laisvės gynėjų dieną kasmet mini dalyvaudama įvairiuose mokyklos, miesto ir Lietuvos renginiuose. Tai neliko nepastebėta: mokykla ir Mokinių taryba gavo padėkas iš Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos.

Padėkos raštuose, pasirašytuose komisijos vykdančiojo direktoriaus Ronaldo Račinsko, rašoma: “Dėkojame už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje “Atmintis gyva, nes liudija”, skirtoje paminėti Sausio 13-ąją – Laisvė gynėjų dieną.

Ši komisija 1998 metais buvo sudaryta vadovaujantis Prezidento Valdo Adamkaus pasirašytu dekretu. Šiuo dekretu skelbiama, kad ieškoti ir nustatyti istorinę tiesą tampa nacionaliniu prioritetu, ir tai yra tautų santarvės pagrindas. Įsteigus Tarptautinė istorinio teisingumo komisiją tikimasi, kad, atliekant išsamius istorinius ir archyvų tyrinėjimus, apie tyrimų rezultatus diskutuojant seminaruose ir konferencijose, įtraukiant moksleivius ir studentus, istorijos klausimai nebus intrigų ar tautinių nesutarimų pagrindu.

Komisiją sudaro dvi pakomisės – Nacių okupacinio režimo nusikaltimų tyrimo pakomisė ir Sovietų okupacinio režimo nusikaltimų tyrimo pakomisė.

www.margarita.lt

EnglishLithuanian