Gausesniu būriu iškėlėme centro vėliavą

Šv. mišias už centro bendruomenę laikė centro kapelionas Pavel Andžejevski.


Šiemet rugsėjį Margaritos centro bendruomenė pasitiko į savo būrį priėmusi per 130 naujų mokinių – kone dvigubai daugiau nei pernai. Tai rodo, kad mūsų mokymo įstaiga ir siūlomos mokymo programos tampa vis populiaresnės.

Pašventintą vėliavą centro kapelionas įteikė direktoriui Tautvydui Anilioniui.

Kaip ir kasmet, 1927 metais sesers Margaritos Rimkevičaitės įsteigta mokykla, mokslo metus pradėjo Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje mišias laikė centro kapelionas Pavel Andžejevski. Kunigas yra ir tikybos mokytojas, todėl daugelis mokinių su juo susitiks ir pamokose.

Andžejevski palinkėjo mokiniams ir mokytojams Dievo palaimos, sėkmės ir ryžto, siekiant užsibrėžtų tikslų. Ypatingai kapelionas pabrėžė būtinybę ne tik klausytis, bet ir mokėti išgirsti. Nesvarbu ką: mokytojus, tėvus, draugus.

„Nevenkime bendrauti, klausykimės ir išgirskime, nes toks bendravimas turtina“, – sakė P. Andžejevski.

Kunigas pašventino naująją Margaritos centro vėliavą, kurią direktorius Tautvydas Anilionis, pasveikinęs visus su atėjusiais naujaisiais mokslo metais, pakvietė kartu iškelti mūsų pažangiausią mokinę Karoliną Tarbonaitę ir pažangumu bei aktyvumu pasižymintį Mokinių tarybos narį Modestą Gživailą.

www.margarita.lt

Šiemet mokslo metus pasitikome gausesniu naujų mokinių būriu.
EnglishLithuanian