Gimnazijų pirmokai dar gali prisidėti prie eksperimento

Vėlyvas ruduo – tai metas, kuomet rugsėjo 1 d. pasirinkę mokytis gimnazijose mokiniai nusprendžia, kad vis dėlto toks pasirinkimas jiems netinka. Gal per sunku, gal neįdomu, o gal įsigyti profesiją ir po mokyklos baigimo iškart pradėti dirbti patraukliau.

Nijolė Grybauskienė, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui sako, kad mokykla turi ribotą išskirtinį pasiūlymą būtent mokiniams, besimokantiems gimnazijos I (9 klasėje).

„Nuo rugsėjo mūsų mokykla dalyvauja eksperimente. Esame viena iš vos 10 Lietuvos mokyklų, galinti pasiūlyti devintokams (gimnazijos pirmokams) unikalią galimybę – mokytis profesijos ir kartu – pagal bendrojo ugdymo programas. Tokiu būdu vos per 4 metus „eksperimentiniai“ mokiniai gaus iškart du dokumentus – brandos atestatą ir profesijos diplomą“, – eksperimento išskirtinumą aiškina pavaduotoja N. Grybauskienė. Šiuo metu Margaritos mokykloje mokosi dvi eksperimentinės klasės – virėjų ir multimedijos paslaugų teikėjo.

Direktorius Tautvydas Anilionis

„Tai unikali ir pirmą kartą Lietuvoje suteikta galimybė rinktis įvairesnį mokymosi kelią, atitinkanti jauno žmogaus poreikius renkantis programą ir planuojant gyvenimo karjerą“, – sako Margaritos Rimkevičaitės PRC direktorius Tautvydas Anilionis, pabrėždamas tikįs, kad eksperimentas pasiteisins ir taps profesinio mokymo sistemos dalis. Direktorius ragina gimnazistus greičiau apsispręsti, nes šiuo atveju galioja principas „kas pirmesnis, tas gudresnis“ – eksperimentinėse klasėse vietų skaičius labai ribotas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Grybauskienė

Anot pavaduotojos N. Grybauskienės, eksperimento nauda akivaizdi: įprastai mokiniai profesijos mokytis pradeda tik įgiję pagrindinį išsilavinimą. Baigę 12 klasių (ar 4 gimnazijos klases), norėdami gauti profesijos diplomą, turi mokytis dar metus. Taigi jaunas žmogus sutaupo metus, per kuriuos jau gali dirbti ir siekti karjeros aukštumų. Be to, mokytis tampa įdomiau, kadangi šalia matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, biologijos ir kitų bendrojo ugdymo dalykų, mokomasi ir pasirinktos profesijos.

Pavaduotoja N. Grybauskienė įvardija ir kitus pliusus, mokantis eksperimentinėse klasėse:

  • Baigus 10 klasių įgyjamas pagrindinis išsilavinimas, gaunamas tai patvirtinantis dokumentas. Taip pat galima rinktis kitą profesiją ar mokymo įstaigą.
  • Baigus 12 klasių įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija. Mokiniui įteikiamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas, liudijantis apie įgytą virėjo arba multimedijos paslaugų teikėjo profesiją. Absolventas gali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, pasirinkti kitą profesiją ir jos mokytis arba mokytis kolegijoje ar universitete,
  • Visus 4 metus gaunama stipendija. Stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų (kuo geresni pažymiai, tuo didesnė stipendija),
  • Galimybė išvykti tobulinti profesijos praktinių įgūdžių į kitas Europos Sąjungos šalis pagal Erasmus+ ar kitus projektus.

„Iš patirties žinome, kad dalis naujųjų gimnazistų rudenį jau apsigalvoja ir nori pakeisti mokymosi kelią. Tokią puikią galimybę ir siūlome, kurią kviečiame aptarti gimnazistus pirmokus ir jų tėvelius ar globėjus“ – sako pavaduotoja N. Grybauskienė.

Prašymus mokytis Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro eksperimentinėse klasėse reikia pateikti adresu Aldonos 4, Panevėžys.

Pasikonsultuoti ir pasiklausti galite tel. +37045587080.

 

 

EnglishLithuanian