Bendruomenės pastabos dėl direktoriaus 2020 m. ataskaitos

Atsižvelgiant į 2021 m. sausio 11 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ Nr. V-48 16-17 punktus, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro bendruomenė bendruomenė iki sausio 30 d. turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro direktoriaus Tautvydo ANILIONIO 2020 metų veiklos ataskaita.

Centro tarybos narių kontaktai:

  1. Aušra Gabrėnienė  – ausra.gabreniene@panevezys.lt
  2. Dalia Švelnienė – Dalia.Svelniene@smm.lt
  3. Miglė Gruzdenė – migle@vasaris.lt
  4. Danguolė Kuzmienė – d.kuzmiene@zur.lt
  5. Dovilė Šipelienė  –  dovile@romantic.lt
  6. Odeta Zakaravičienė – ogrinkeviciute@gmail.com
  7. Kamilė Baladziedaitė – kamilebaladziedaite14@gmail.com
  8. Jonas Adomonis –tel. 865411519
  9. Dalia Švelnienė – Dalia.Svelniene@smm.lt

 

EnglishLithuanian