Baigęs Apskaitininko profesinio mokymo programą, tapsiu kvalifikuotu apskaitininku, gebančiu savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto
dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galėsiu dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Mokslas truks 1 metus.

Mokymosi procese ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Jie vykdomi Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro praktinio mokymo klasėse. Centras turi didelę europinių projektų patirtį, todėl gerai besimokantiems mokiniams suteikiama galimybė stažuotis įvairių Europos Sąjungos šalių įstaigose.

Įvadas į darbo rinką – tai baigiamasis programos modulis. Jo metu suteikiama galimybė įsivertinti savo gebėjimus realioje darbo vietoje verslo ar viešojo sektoriaus įstaigos buhalterinės apskaitos padalinyje, pademonstruoti įgytas kompetencijas, susipažinti su būsimo darbo specifika.

EnglishLithuanian