• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro Mokinių taryba, vadovaujama Mokinių tarybos pirmininkės Kamilės Baladziedaitės, 2021 m. vasario 15 d. priimta į Lietuvos moksleivių sąjungos gretas.

  Mokinių taryba tapo LMS nare

  2018-2019 mokslo metų Mokinių tarybos nariai. 1 eilėje iš kairės į dešinę:  Deimantė Kybartaitė, I gimnazijos kl.; Skaistė Valintėlytė, I gimnazijos kl.; Žyginta Savickaitė, Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja, V18-1 kl.; Kamilė Baladziedaitė, Mokinių tarybos pirmininkė, V18-1 kl.; Silva Jurevičiūtė, VD18 kl.; Diana Daunoravičitė, VD17 ki.; Monika Kvietkauskaitė, VD17 kl.; Inga Kavaliauskaitė, VD 74 kl.; Rūta Ranonytė, II gimnazijos kl.; Loreta Masiliūnienė, metodininkė, Mokinių tarybos kuratorė.  2 eilėje iš kairės į dešinę: Greta Sasnauskaitė, II gimnazijos klasė; Gabija Laurikietytė,II gimnazijos klasė; Augustas Užusienis, Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas, V18-1 kl.; Rytis Černikovas, V18-1 kl.; Lukas Vecka, V18-2 kl.; Tomas Naulickas, V18-2 kl.; Deimantas Rubštavičius, I gimnazijos kl.

  2018 m. rugsėjo 25 d. Mokinių tarybos posėdyje išrinkta Mokinių tarybos vadovai:

  Kamilė Baladziedaitė, V18-1 grupė –Mokinių tarybos pirmininkė;

  Žyginta Savickaitė, V18-1 grupė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja;

  Augustas Užusienis, V18-1 grupė – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas;

  Silvija Rinkūnaitė, F73 grupė – finansininkė.

  Mokyklos mokinių taryba – Mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu Mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę, aktyviai dalyvaujanti mokyklos gyvenime..

  Mokyklos mokinių tarybos nariai renkami visuotinio mokinių susirinkimo. Mokyklos mokinių tarybai vadovauja Mokyklos mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokyklos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Mokyklos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

  Buvę ir esami Mokinių tarybos nariai už pilietiškumą ir gerą mokymąsi apdovanoti JAV Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pinigine premija „Darbais garsinsime Gedimino tėvynę“ (kasmetinė premija skiriama pilietiškiausiam mokiniui).

  Taryba bendradarbiauja su Mokyklos vadovais, Vaiko gerovės komisija, Mokyklos taryba, mokyklos laikraščio redakcija,  Panevėžio Vyskupijos jaunimo centru,  Caritu, Šv. Juozapo globos namų bendruomene, Kauno karaliaus Mindaugo profesinio centro mokinių taryba ir kt. organizacijomis.

  Mokyklos taryba  rengia  Gerumo ir prevencines akcijas, mokyklos renginius, dalyvauja projektuose. Inicijuoja „Apskritojo stalo“ diskusijas su mokyklos administracija „Jaunimo gerovė: iššūkiai Margaritos Rimkevičaitės mokykloje“. Noriai talkina „Gintarėlio“ lopšelio-darželio auklėtojoms ir administracijai užimdami vaikučius tėvų susirinkimų metu, savanorystės pagrindais moko Panevėžio miesto senjorus informacinių technologijų pradmenų, savanoriauja tradiciniame respublikinio dainų konkurse.

  GAUTI APDOVANOJIMAI

  *LR Seimo nario padėka už aktyvų dalyvavimą ir veiklų įgyvendinimą projekte „Kuriame Respubliką“(2015 m.)

  *„Gelbėkit vaikus“ organizacijos padėka už  solidarumo bėgimų  organizavimą savo mokykloje (2016 m.) ir kt.

  *NKM asociacijos padėka už savanoriavimą Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalio metu (2017 m.)

  EnglishLithuanian