Mokinių taryba išrinkta 2021 m. lapkričio 15 d.

Sudėtis:

Gvidas Vaičiūnas, 10 Mp klasė – pirmininkas;

Rugilė Damaševičiūtė, FL20 klasė – pirmininko pavaduotoja;

Ignas Bartusevičius, KT21 klasė – pirmininko pavaduotojas;

KuratorėLoreta Masiliūnienė.

Mokinių Taryba (MT) aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime.

Buvę ir esami Mokinių tarybos nariai už pilietiškumą ir gerą mokymąsi apdovanoti JAV Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pinigine premija „Darbais garsinsime Margaritos Rimkevičaitės  mokyklą“(kasmetinė premija skiriama pilietiškiausiam mokiniui).

Taryba bendradarbiauja su Centro vadovais, Vaiko gerovės komisija, Centro taryba, Panevėžio Vyskupijos jaunimo centru,  Caritu, Šv. Juozapo globos namų bendruomene, Kauno karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokinių taryba ir kt. organizacijomis.

Taryba rengia  Gerumo ir prevencines akcijas, mokyklos renginius, dalyvauja projektuose. Inicijuoja „Apskritojo stalo“ diskusiją su mokyklos administracija „Jaunimo gerovė ir iššūkiai M. Rimkevičaitės mokykloje“. Noriai talkina „Gintarėlio“ lopšelio/darželio auklėtojoms ir administracijai užimdami vaikučius tėvų susirinkimų metu, savanoriauja mokyklos ir miesto renginiuose.

2021 m. vasario mėn. 15 d. Centro Mokinių taryba priimta į Lietuvos moksleivių sąjungą.

Taryba – Mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu Mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę, aktyviai dalyvaujanti mokyklos gyvenime..

Mokyklos mokinių tarybos nariai renkami visuotinio mokinių susirinkimo. Mokyklos mokinių tarybai vadovauja Mokyklos mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Mokyklos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Mokyklos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

Buvę ir esami Mokinių tarybos nariai už pilietiškumą ir gerą mokymąsi apdovanoti JAV Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos pinigine premija „Darbais garsinsime Gedimino tėvynę“ (kasmetinė premija skiriama pilietiškiausiam mokiniui).

Taryba bendradarbiauja su Mokyklos vadovais, Vaiko gerovės komisija, Mokyklos taryba, mokyklos laikraščio redakcija,  Panevėžio Vyskupijos jaunimo centru,  Caritu, Šv. Juozapo globos namų bendruomene, Kauno karaliaus Mindaugo profesinio centro mokinių taryba ir kt. organizacijomis.

Mokyklos taryba  rengia  Gerumo ir prevencines akcijas, mokyklos renginius, dalyvauja projektuose. Inicijuoja „Apskritojo stalo“ diskusijas su mokyklos administracija „Jaunimo gerovė: iššūkiai Margaritos Rimkevičaitės mokykloje“. Noriai talkina „Gintarėlio“ lopšelio-darželio auklėtojoms ir administracijai užimdami vaikučius tėvų susirinkimų metu, savanorystės pagrindais moko Panevėžio miesto senjorus informacinių technologijų pradmenų, savanoriauja tradiciniame respublikinio dainų konkurse.

GAUTI APDOVANOJIMAI

*LR Seimo nario padėka už aktyvų dalyvavimą ir veiklų įgyvendinimą projekte „Kuriame Respubliką“(2015 m.)

*„Gelbėkit vaikus“ organizacijos padėka už  solidarumo bėgimų  organizavimą savo mokykloje (2016 m.) ir kt.

*NKM asociacijos padėka už savanoriavimą Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalio metu (2017 m.)

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro Mokinių taryba, vadovaujama Mokinių tarybos pirmininkės Kamilės Baladziedaitės, 2021 m. vasario 15 d. priimta į Lietuvos moksleivių sąjungos gretas.

Mokinių taryba yra Lietuvos moksleivių sąjungos narė

EnglishLithuanian