• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos Finansinės ataskaitos
  2021 m.
  IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  2020 m.
  IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  2019 m.
  IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  2018 m.
  IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

  2017 m.
  IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

  II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
  2016 m.
  IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  2016 m. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
  2021 m.
  III ketv. finansinės ataskaitos
  II ketv. finansinės ataskaitos
  I ketv. finansinės ataskaitos
  2020 m.
  Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2020 metais
  Nepriklausomo audito išvada už 2020 m.
  IV ketv. finansinės ataskaitos
  III ketv. finansinės ataskaitos
  II ketv. finansinės ataskaitos
  I ketv. finansinės ataskaitos
  2019 m.
  Nepriklausomo audito išvada už 2019 m.
  IV ketv. finansinės ataskaitos
  III ketv. finansinės ataskaitos
  II ketv. finansinės ataskaitos
  I ketv. finansinės ataskaitos
  2018 m.
  IV ketv. finansinės ataskaitos
  III ketv. finansinės ataskaitos
  II ketv. finansinės ataskaitos
  I ketv. finansinės ataskaitos

  2017 m.
  IV ketv. finansinės ataskaitos
  III ketv. finansinės ataskaitos

  II ketv. finansinės ataskaitos
  I ketv. finansinės ataskaitos
  2016 m.
  IV ketv. finansinės ataskaitos
  III ketv. finansinės ataskaitos
  2016 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

  EnglishLithuanian