Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos Finansinės ataskaitos
2022 m.
II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m.
IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2020 m.
IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2019 m.
IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 m.
IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m.
IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

II ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
I ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2016 m.
IV ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
III ketv. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2016 m. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2022 m.
II ketv. finansinės ataskaitos
I ketv. finansinės ataskaitos
2021 m.
Nepriklausomo auditoriaus išvada
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2021 metais
2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
III ketv. finansinės ataskaitos
II ketv. finansinės ataskaitos
I ketv. finansinės ataskaitos
2020 m.
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2020 metais
Nepriklausomo audito išvada už 2020 m.
IV ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos
II ketv. finansinės ataskaitos
I ketv. finansinės ataskaitos
2019 m.
Nepriklausomo audito išvada už 2019 m.
IV ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos
II ketv. finansinės ataskaitos
I ketv. finansinės ataskaitos
2018 m.
IV ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos
II ketv. finansinės ataskaitos
I ketv. finansinės ataskaitos

2017 m.
IV ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos

II ketv. finansinės ataskaitos
I ketv. finansinės ataskaitos
2016 m.
IV ketv. finansinės ataskaitos
III ketv. finansinės ataskaitos
2016 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

EnglishLithuanian