• PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

 • Mokyklos vizija – Moderni, šiuolaikinė, atvira naujovėms, nuolat besimokanti  ir lyderiaujanti mokykla, kurios paruošti specialistai geba integruotis į dinamišką darbo rinką.

  Mokyklos misija – teikti kokybišką profesinį ir bendrąjį ugdymą, formuoti darbo rinkai paklausų ir vertybėmis besivadovaujantį specialistą.

  Mokyklos filosofija – veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, kūrybiškumu ir nuolatiniu atsinaujinimu, krikščioniškomis vertybėmis ir nuostatomis.

  Mokyklos strateginis tikslas: kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą ir kokybę.

  Strateginio tikslo įgyvendinimui  pasirinktos trys pagrindinės sritys :

  1. Profesinis mokymas ir bendrasis ugdymas;
  2. Infrastruktūros modernizavimas ir koncentruota plėtra;
  3. Valdymas ir komunikacija.
  EnglishLithuanian