Baigusius 8 klases mokinius priimame į gimnazijos I klasę (9 klasę) kartu pasirenkant vieną iš specialybių:

Jau galima užpildyti prašymą PRAŠYMĄ DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS Į 1-ĄJĄ (2-ĄJĄ) GIMNAZIJOS KLASĘ (9-10 kl.). Prašymą pildo mokinio tėvai/globėjai.

Dvejus metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų, kartu mokysis pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Įgijusius pagrindinį išsilavinimą (po 10 klasių) mokinius priimame mokytis į III gimnazijos klasę (11 klasę) pasirenkant vieną iš profesinio mokymo programų:


PRAŠYMUS STOTI Į MŪSŲ MOKYKLĄ PRAŠOME TEIKTI PER LAMA BPO SISTEMĄ (https://profesinis.lamabpo.lt/).
Išsamesnę informaciją ir konsultuoją apie priėmimą galima gauti:
– atvykus į Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą adresu Aldonos g. 4, Panevėžys darbo dienomis 9-16 val.;
– paskambinus telefonu +370 674 04839.

Baigusius vidurinio ugdymo programą (po 12 klasių) mokinius priimame mokytis šių profesinio mokymo programų:


PRAŠYMUS STOTI Į MŪSŲ MOKYKLĄ PRAŠOME TEIKTI PER LAMA BPO SISTEMĄ (https://profesinis.lamabpo.lt/).
Išsamesnę informaciją ir konsultuoją apie priėmimą galima gauti:
– atvykus į Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą adresu Aldonos g. 4, Panevėžys darbo dienomis 9-16 val.;
– paskambinus telefonu +370 674 04839.

Įgijusius kvalifikaciją (baigusius profesinę mokyklą, kolegiją, universitetą) priimame mokytis šių profesinio mokymo programų:


PRAŠYMUS STOTI Į MŪSŲ MOKYKLĄ PRAŠOME TEIKTI PER LAMA BPO SISTEMĄ (https://profesinis.lamabpo.lt/).
Išsamesnę informaciją ir konsultuoją apie priėmimą galima gauti:
– atvykus į Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą adresu Aldonos g. 4, Panevėžys darbo dienomis 9-16 val.;
– paskambinus telefonu +370 674 04839.

Baigusius individualizuotą ugdymo programą priimame mokytis šių profesinio mokymo programų kartu su socialinių įgūdžių programa:


PRAŠYMUS STOTI Į MŪSŲ MOKYKLĄ PRAŠOME TEIKTI PER LAMA BPO SISTEMĄ (https://profesinis.lamabpo.lt/).
Išsamesnę informaciją ir konsultuoją apie priėmimą galima gauti:
– atvykus į Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centrą adresu Aldonos g. 4, Panevėžys darbo dienomis 9-16 val.;
– paskambinus telefonu +370 674 04839.

Norint išbandyti profesiją dar gimnazijos suole (kitų gimnazijų moksleiviams), priimame mokytis atskirų modulių:

I, II klasės (9-10 kl.) gimnazistams:

III, IV klasės (11-12 kl.) gimnazistams:

Gimnazistai, pasirinkę „ragauti“ profesijos Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre, gimnazijoje GALĖS NESIMOKYTI PRIVALOMOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMOS. Todėl mokymosi krūvis beveik nepadidės.

Gimnazistai, nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą, mokysis kiek kitaip negu Margaritos Rimkevičaitės PRC auklėtiniai. Jie pasirinks tik dalį programos, t. y. vieną atskirą modulį ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį mokinys profesinėje mokykloje galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą, ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.

EnglishLithuanian