Kviečiame teikti prašymus
mokytis Vairavimo mokykloje ir
įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą

Numatoma kursų pradžia vasario 12 d.
Reikalingi dokumentai stojimui į vairavimo mokyklą:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas
2. Galiojančios vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos ( forma 083-1/a )kopija
3. Nuotrauka (matmenys 35х45 mm)
4. Užpildytas prašymas su visais parašais (atsisiųsti)
Norint mokytis vairavimo mokykloje būtina pateikti visus reikiamus dokumentus iškart vairavimo mokyklos administratoriui į 137 kab.  Nors vieno reikalaujamo dokumento trūkumas neleidžia įtraukti mokinio  į sąrašą.
Sprendimą dėl mokinio priėmimo į vairavimo kursus priima komisija, atsižvelgdama  į mokinio pažangumą, lankomumą bei rekomendacijas.
Pirmenybė skiriama mokiniams, turintiems aukštesnį pusmečio pažangumo vidurkį ir gerai lankantiems  mokyklą.

B kategorijos mokymų kainos

Kaina, Eur Kaina taikoma
250 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokiniams, siekiantiems pirmos kvalifikacijos
150 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokiniams, besimokantiems pagal dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo bei kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programas
10 1 papildoma praktinio vairavimo pamoka
20 Praktinio egzamino perlaikymas