Esu tam, kad Tu mokykloje jaustumeisi gerai, saugiai ir pasitikėtum savimi. Jeigu Tau pastaruoju metu yra sunku susikaupti mokykloje, dažnai nerimauji, nesiseka arba esi liūdnas, užeik pas mane, pasikalbėsim. Konsultacijose laikausi konfidencialumo taisyklės, visada išklausau ir kartu padedu rasti tinkamą sprendimą.

Jūsų psichologas
Arnoldas Jasiūnas

MANO ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
jasiunasarnoldas@gmail.com
MANO DARBO LAIKAS

Aldonos g.
(208 kab.) 
Klaipėdos g.
(130 kab.)
Pirmadienis 8.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (pertrauka)
13.00 – 17.00
Antradienis 8.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (pertrauka)
13.00 – 17.00
Trečiadienis 8.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (pertrauka)
13.00 – 17.00
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (pertrauka)
13.00 – 17.00
Penktadienis 8.00 – 12.00
12.00 – 13.00 (pertrauka)
13.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

 

Ką daro mokyklos psichologas

  • Psichologinis konsultavimas – pasitikėjimu, parama ir nuoširdžiu santykiu grindžiamą veiklą, kuria konsultantas labiausiai padeda spręsti asmenines (emocines, su raidos uždaviniais susijusias arba socialines, tarpasmenines, pagaliau darbines, profesines ar mokymosi) problemas. Bendriausias ir svarbiausias psichologinio konsultavimo mokykloje tikslas – siekti mokinio saviveiksmingumo.
  • Vadovavimas grupėms arba darbas su grupėmis – iškylančių sunkumų sprendimai, kurie yra susiję daugiau nei su vienu mokiniu (ar kitais mokyklos bendruomenės nariais) arba sunkumai turi būti sprendžiami ne asmeniniame lygyje, o socialiniame, apimant tarpusavio santykius, taip pat psichikos sveikatos stiprinimo prevencines veiklas, mokymosi konteksto (atmosferos) gerinimas.
  • Konsultavimas (kaip platesnė sąvoka nei psichologinis konsultavimas) – psichologas glaudžiai bendradarbiauja su tėvais, mokytojais, mokyklos administracija, socialiniais darbuotojais, o pagal poreikį – ir su psichikos sveikatos centrais (psichiatrais ar medicinos psichologais), vaikų teisių apsaugos skyriais (bei jų darbuotojais), teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojais.
  • Koordinavimas – tam tikra paslaugų vadyba ir pagalba tarpininkaujant tėvams bei vaikams su kitomis, už mokyklos ribų esančiomis įstaigomis, kurios teikia mokiniams būtinas papildomas paslaugas.
EnglishLithuanian